ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας, με σκοπό να εκφράσετε ιδέες ή και προτάσεις.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Τσακτσίρα

email: info@socialbook.gr